Chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Sau một thời gian nghiêm chỉnh chấp hành quy chuẩn quản lý và đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Công ty TNHH sản xuất bao bì Kiên Thủy được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 vào ngày 26 tháng 08 năm 2016. Chúng tôi xin cam kết sẽ mang đến cho khách hàng, đối tác những sản phẩm đạt chất […]